Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre" nhằm đưa ra phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch của huyện Thạnh Phú phát triển nhanh và bền vững. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre BỘ GIÁO BỘ GIÁO DỤC DỤC VÀ VÀ ĐÀO ĐÀO TẠO TẠO BỘ VỤ BỘ NỘI NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ---------- ---------- ---------- ---------- PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH PHÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤCTP. VÀ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN: TS. NGUYỄN TRUNG ĐÔNG THÀNH PHỐ. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình làm luận văn Thạc sĩ Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Khoa Sau Đại học Học viện Hành chính Quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạnh Phú, quý thầy giáo, cô giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện về thời gian, động viên tinh thần để tôi hoàn thành luận văn. Với lòng kính trọng và biết ơn, cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Nguyễn Trung Đông, xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tận tình hướng dẫn của Thầy trong thời quan qua. Xin gửi đến Quý nhà trường, Quý thầy cô, Quý cơ quan, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất./. Tác giả luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
385    66    3    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.