Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau: Hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận về vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch trong điều kiện hiện nay của huyện Thạnh Phú. Phân tích thực trạng phát triển du lịch của huyện từ năm 2011 đến năm 2016; từ đó đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ---------- ---------- PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠNH PHÚ TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ. HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Trung Đông Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Hường. Phản biện 2: TS. Nguyễn Thắng. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp 211, Nhà A- Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số 10, Đướng 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 ngày 19 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, trên thế giới du lịch đã trở thành hiện tượng kinh tế - xã hội (KT-XH) phổ biến, là cầu nối tình hữu nghị, là phương tiện gìn giữ hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc. Ở nhiều quốc gia, du lịch là một trong những ngành kinh tế hàng đầu, đem lại lợi ích về KT-XH trong phát triển. Cùng với xu hướng phát triển của đất nước kết hợp với tiềm năng du lịch phong phú, tỉnh Bến Tre đã tập trung đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển, khơi dậy được tiềm năng, huy động các nguồn lực phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển du lịch tại huyện Thạnh Phú. Thạnh Phú là một trong 3 huyện duyên hải của tỉnh Bến Tre. Thạnh Phú được biết đến với những cánh đồng bằng phẳng xen kẽ những giồng cát và dãy rừng ngập mặn ven biển, huyện có nhiều tiềm năng và nguồn tài nguyên phát triển du lịch phong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    281    2    19-04-2024
190    447    10    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.