Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đạo đức công vụ của Công chức Địa chính – Xây dựng cấp xã ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Trên cơ sở góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về công vụ, đạo đức công vụ, nâng cao đạo đức công vụ cho CC ĐC - XD cấp xã, tác giả phân tích thực trạng đạo đức công vụ của CC ĐC - XD cấp xã ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ này trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đạo đức công vụ của Công chức Địa chính – Xây dựng cấp xã ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ * . * HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG XUÂN LƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG CẤP XÃ Ở HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG XUÂN LƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG CẤP XÃ Ở HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: . NGUYỄN VĂN HẬU ĐẮK LẮK – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN ------***------ Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân, được thực hiện dựa trên việc vận dụng các kiến thức đã được học, nghiên cứu các tài liệu tham khảo, kết hợp với quá trình điều tra khảo sát thực tiễn; Với sự hướng dẫn khoa học của Thầy giáo - . Nguyễn Văn Hậu – Trưởng ban đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia và qua trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè, người thân và các đối tượng liên quan để hoàn thành luận văn của mình. Số liệu và các kết quả trong luận văn là trung thực, hoàn toàn dựa theo số liệu thu thập và điều tra. Khánh Hòa, tháng 01 năm 2017 Người thực hiện đề tài Hoàng Xuân Lương i LỜI CẢM ƠN ------***------ Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu chương trình đào tạo đến nay, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ quý thầy cô, lãnh đạo cơ quan, gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Luận văn này là kết quả của bản thân sau một quá trình nỗ lực học tập và nghiên cứu với sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của nhiều người. Trên thực tế, không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù nhiều hay ít, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, lời đầu tiên, tôi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    1    25-09-2022
83    5    1    25-09-2022
33    12    1    25-09-2022
62    36    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.