Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức cấp xã huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực công chức cấp xã và thực trạng năng lực công chức cấp xã, huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang, luận văn đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực công chức cấp xã huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức cấp xã huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠ VĂN DŨNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG MỞ ĐẦU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠ VĂN DŨNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và khách quan và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Tạ Văn Dũng i MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài .1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .3 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn .8 . Mục . Nhiệm vụ 8 4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu .8 . Đối tượng nghiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    43    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.