Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào

Luận văn có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về chất lượng công chức ngành thanh tra; Thực trạng chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHAMDENG INDAVONG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA TỈNH PHONG SA LY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2016 1 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Diệu Oanh Phản biện 1: PGS. TS Vũ Đức Đán. Phản biện 2: TS. NguyỄN Quốc Văn. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402c nhà A Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia Số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi: 08 giờ 00phút ngày 21 tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Học viện Hành chính quốc gia hoặc trên trang web của Khoa Sau đại học Học viện Hành chính quốc gia 2 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Đội ngũ công chức có vị trí, vai trò quan trọng trong nền hành chính nhà nước của bất kỳ quốc gia nào. Nền hành chính phát triển hay lạc hậu là phụ thuộc vào đội ngũ này. Thanh tra là lực lượng đặc biệt trong đội ngũ công chức, bởi họ là những người kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật. Đội ngũ công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly chưa có đội ngũ công chức thanh tra ổn định và chuyên nghiệp. Trình độ và năng lực của đội ngũ công chức thanh tra chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, còn bất cập về nhiều mặt. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận công chức còn yếu, phong cách làm việc chậm đổi mới; tình trạng hẫng hụt giữa các thế hệ công chức còn phổ biến. Để nâng cao hiệu quả làm việc, xây dựng nhà nước pháp quyền, thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính thì

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    178    3    01-03-2024
16    68    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.