Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên

Luận văn góp phần làm rõ thêm cơ sở khoa học về đánh giá công chức nói chung và đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện nói riêng. Trong đó đề cập đến những vấn đề cần quan tâm như: Nội dung, tiêu chí, quy trình, phương pháp đánh giá công chức. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ CHÍ HOẠI ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY HÕA, TỈNH PHÖ YÊN Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐĂK LĂK - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: Xuân Khánh Phản biện 1: PGS. TS. Trương Quốc Chính. Phản biện 2: TS. Nguyễn Thái Bình. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Giảng đường số 02, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Tây Nguyên (Số 51 - Đường Phạm Văn Đồng, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh ĐăkLăk) Thời gian: Vào hồi 17 giờ 30 ngày 27 tháng 5 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Luận văn Những năm gần đây, việc thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta đã đạt được một số kết quả nhất định. Song hiện nay về chất lượng, số lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức nước ta có nhiều mặt chưa ngang tầm với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nguyên nhân chính là do những bất cập trong công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức. Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Công tác đánh giá công chức hiện nay vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, căn bệnh hình thức, nể nang, “dĩ hòa vi quý”, đoàn kết xuôi chiều dẫn đến công tác đánh giá công chức chưa chuẩn xác. Đới với huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, công tác đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Tây

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    8    1    25-09-2022
1    7    1    25-09-2022
436    77    1    25-09-2022
340    54    1    25-09-2022
2    38    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.