Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đất đai tại các lâm trường quốc doanh trên địa 3 bàn tỉnh Đắk Lắk

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm hiểu cơ sở lý luận của việc quản lý và sử dụng đất theo Hiến pháp và Pháp luật Đất đai. Tìm hiểu công tác quản lý nhà nước về đất đai của tỉnh Đắk Lắk và tại các Lâm trường quốc doanh. Nghiên cứu lí luận, thực tiễn quản lý Nhà nước về đất đai tại các LTQD để đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đất đai tại các lâm trường quốc doanh trên địa 3 bàn tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀOTẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ MINH ĐỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI CÁC LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Đắk Lắk, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ MINH ĐỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI CÁC LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TRẦN THỊ CÚC Đắk Lắk, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu thực sự của riêng tôi và được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Trần Thị Cúc. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực; trường hợp sử dụng các tài liệu, số liệu, kết quả tham khảo thì được nêu rõ nguồn gốc cụ thể. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Học viên cao học Lê Minh Đức LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành Luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy, cô, các anh, chị, các em và các bạn, cùng gia đình. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thànhtới: Ban Giám hiệu, Ban quản lý đào tạo, các thầy, cô thuộc các chuyên ngành quản lý hành chính công - khoa sau đại học, Học viện hành chính Quốc gia; các phòng ban chuyên môn Học viện hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành Luận văn. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn cô giáo Trần Thị Cúc đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận văn. Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo và cán bộ các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    52    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.