Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Luận văn thạc sĩ Quản lý công "Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang" với mục tiêu nhằm xây dựng luận cứ lý luận và thực tiễn để đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường của thành phố Tuyên Quang trong thời kỳ mới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ QUỐC HUÂN CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ QUỐC HUÂN CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN ĐĂNG THÀNH HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “ Chất hượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang” là công trình nghiên cứu của riêng tác giả, các kết quả nghiên cứu là trung thực. Luận văn sư dụng thông tin, dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và được ghi rõ nguồn gốc, số liệu được tổng hợp và xử lí. Hà Nội, tháng 11 năm 2016 HỌC VIÊN Lê Quốc Huân LỜI CẢM ƠN Học viên trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Học viện hành chính quốc gia, Khoa Tổ chức Quản lý nhân sự, Khoa Sau đại học và toàn thể các thầy giáo, cô giáo của học viện đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện giúp đỡ học viên hoàn thành chương trình học tập tại trường. Đặc biệt, học viên xin trân trọng cảm ơn . Nguyễn Đăng Thành, người đã tận tình giúp đỡ học viên trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành Luận văn này. Học viên xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ; UBND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí lãnh đạo và công chức các phường thuộc UBND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tạo điều kiện cho Học viên trong quá trình thu thập thông tin, dữ liệu và khảo sát thực tế để thực hiện Luận văn này. Do thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm công tác chưa nhiều và cũng là lần đầu tiên xây dựng Luận văn nên khó tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy học viên mong được sự

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.