Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước của Bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông

Luận văn hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng QLNN của Bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn GTĐB ở Việt Nam hiện nay để đưa ra phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường QLNN của Bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn GTĐB ở Việt Nam trong thời gian tới, định hướng 2030. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước của Bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HUỲNH THÚY HẰNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HUỲNH THÚY HẰNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HỒ ÁNH SÁNG HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn này là do tự bản thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình. Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận văn. Tác giả Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin được trân trọng cảm ơn các Thầy, Cô trong bộ môn, Phòng đào tạo sau đại học – Học viện Hành chính quốc gia, thầy giáo TS. Hồ Ánh Sáng – Người đã trực tiếp hướng dẫn tôi nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Thầy đã giúp đỡ tôi trong việc tiếp cận với công tác quản lý an toàn giao thông tại Bộ GTVT và các nguồn tài liệu sát với thực tế, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu và động viên tôi vượt qua những khó khăn để hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các Thầy, Cô giáo giảng dạy chương trình cao học chuyên ngành “Quản lý công” đã truyền dạy cho tôi những kiến thức quý báu, hữu ích giúp tôi nâng cao kiến thức bổ ích áp dụng trong công việc, cuộc sống và quá trình nghiên cứu hiện nay cũng như trong tương lai của mình. Xin cảm ơn các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.