Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích của đề tài "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh" nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, . | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN ĐÔNG HẢI XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HIẾN PHÁP - LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ /. / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN ĐÔNG HẢI XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP - LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60 38 01 02 Người hướng dẫn khoa học: . LƯƠNG THANH CƯỜNG Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với . Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia - Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, người hướng dẫn khoa học, đã hết sức nhiệt tình định hướng và giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và viết luận văn. Trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân, Công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, cung cấp số liệu, thông tin để tác giả hoàn thành luận văn. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Đông Hải LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, luận văn “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu khoa học do tôi thực hiện. Số liệu trung thực, có trích dẫn rõ ràng và kết quả nghiên cứu chưa từng được công bố. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Đông Hải MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 4 3. Mục .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.