Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Luận văn thạc sĩ “Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được thực hiện nhằm phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, tìm ra biện pháp giải quyết, nhanh chóng lập lại trật tự an toàn giao thông, hoạt động vận tải hành khách đi vào nề nếp và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐÀO VĂN MƢỜI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐÀO VĂN MƢỜI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số : 60. 34. 04. 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: . Huỳnh Văn Thới THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu trong luận văn trung thực, có xuất sứ rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình khoa học nghiên cứu nào. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN Đào Văn Mƣời LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu chương trình cao học chuyên ngành Quản lý công của Học viện hành chính quốc gia mở Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, cũng như trong quá trình thực hiện luận văn này, em đã nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện của Trường, Quý Thầy, Cô, các cơ quan, đồng nghiệp, bạn bè và người thân Em xin trân trọng cảm ơn: - Lãnh đạo, Quý Thầy, Cô và toàn thể cán bộ Học viện hành chính và Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. - Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc sở. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Thầy . Huỳnh Văn Thới đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Một lần nữa, em xin khắc ghi những tình cảm quý báu của quý Thầy, Cô, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và những người thân đã quan tâm động viên, tạo điều kiện và giúp đỡ hoàn thành khoá học cũng như luận văn này.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    9    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.