Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập

Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao và thực trạng thu hút đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, luận văn làm đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong thời kỳ hội nhập. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐOÀN CẨM BÌNH THU HÚT ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHẤT LƢỢNG CAO CHO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐOÀN CẨM BÌNH THU HÚT ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHẤT LƢỢNG CAO CHO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRƢƠNG THỊ HIỀN TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CÁM ƠN Học viên xin gửi lời cám ơn đến Khoa Sau Đại học - Học viện Hành chính Quốc Gia và Phòng Sau Đại học - Học viện Hành chính Quốc Gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trong việc học tập và hoàn tất các thủ tục bảo vệ luận văn theo đúng thời gian quy định. Để hoàn thành Luận văn Thạc sỹ này, học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc sự quan tâm, sự hướng dẫn tận tình của PGS. TS. Trương Thị Hiền - người hướng dẫn khoa học của luận văn dành cho học viên trong suốt thời gian học viên thực hiện luận văn. Học viên cũng xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội cùng các thầy cô giáo giảng viên, viên chức các bộ phận, các văn phòng Khoa của trường đã giúp đỡ học viên trong quá trình nghiên cứu và thu thập số liệu. Trong quá trình thực hiện Luận văn, do hạn chế về lý luận cũng như kinh nghiệm của bản thân, thời gian nghiên cứu còn eo hẹp nên Luận văn không thể tránh khỏi những sai sót. Học viên rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các Thầy cô giáo và các bạn để Luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. TP. Hồ Chí Minh, năm 2017 Học viên Đoàn Cẩm Bình LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    66    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.