Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức Tài chính-Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến công chức phường và thực trạng năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường, từ đó luận văn đưa ra những quan điểm và đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức Tài chính-Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ ĐỨC THẮNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN PHƯỜNG TẠI QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03. NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẮNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ ĐỨC THẮNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN PHƯỜNG TẠI QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03. NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẮNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và Khoa Sau Đại học đã tạo điều kiện cho tôi được thực hiện luận văn này. - Quý thầy cô đã truyền đạt kiến thức và hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học cho tôi trong suốt quá trình học tập. - Phòng Nội vụ Quận 5, Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi khảo sát và tìm hiểu các hoạt động liên quan để phục vụ cho việc thực hiện luận văn này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS. Nguyễn Thắng, người đã tận tâm hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện để hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã động viên, hỗ trợ cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Vũ Đức Thắng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5 , thành phố Hồ Chí Minh” là công trình được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và xuất phát từ thực tiễn tại địa phương dưới sự hướng dẫn khoa học của thầy TS. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    102    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.