Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về chất lượng CC của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Thực trạng chất lượng CC các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Nhà Bè, ; Một số giải pháp nâng cao chất lượng CC các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Nhà Bè, . | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi tổ chức bộ máy nhà nước và CBCC phải được kiện toàn và sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa các chức danh CBCC phù hợp xu hướng phát triển của thời đại. Đồng thời, phải xây dựng đội ngũ CBCC hành chính chính quy, bảo đảm thi hành nhiệm vụ nhà nước một cách có hiệu quả để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm qua, CC nhà nước nói chung, CC hành chính nói riêng có sự nâng cao về trình độ cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Song vấn đề đạo đức công vụ và tinh thần, thái độ, sự nhiệt tình, tận tâm trong công việc của một bộ phận không nhỏ CC hành chính có biểu hiện sa sút. Không ít trường hợp bị xử lý kỷ luật vì thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm CC của người dân ngày càng gia tăng. Những bất cập của đội ngũ CC hành chính tại các cơ quan chuyên môn được các cơ quan truyền thông đại chúng thông tin gần đây đã gây dư luận không tốt trong nhân dân. Từ các vấn đề cấp thiết nêu trên, tôi chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ: “Chất lượng CC các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh”. 2 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu chất lượng CC cấp huyện không còn là vấn đề mới, nhưng luôn là đề tài có tính thời sự và không kém phần phức tạp. Đã có nhiều công trình được công bố dưới những góc độ, mức độ, hình thức thể hiện khác nhau, tiêu biểu của các tác giả: PGS Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2003), “Luận cứ khoa học cho

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
347    61    2    01-03-2024
41    255    1    01-03-2024
240    51    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.