Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về cư trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở thực trạng quản lý nhà nước về cư trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về cư trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./. ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ NGỌC LAN NHI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CƢ TRÚ TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ NGỌC LAN NHI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CƢ TRÚ TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340430. NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN HẢI HỒ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các tài liệu được trích dẫn trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu của luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017 Tác giả Hồ Ngọc Lan Nhi LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại Học viện Hành chính Quốc gia, tôi đã hoàn thành luận văn “Quản lý nhà nước về cư trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”. Tôi xin gửi lời cám ơn trân trọng đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Sau đại học, các thầy cô giáo tại Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giúp đỡ, góp ý trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn TS. Phan Hải Hồ - Trưởng khoa Quản lý hành chính tại Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn tận tình giúp tôi hoàn thành luận văn một cách tốt nhất. Tôi xin gửi lời cám ơn đến ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Công an thành phố Biên Hòa, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hợp tác và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện khảo sát để thu thập số liệu thực tiễn. Nội dung luận văn có thể tồn tại một số vấn đề cần tiếp tục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    1    25-09-2022
4    6    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.