Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh, thực trạng bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THÚY AN BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO CHỨC DANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THÚY AN BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO CHỨC DANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. Nguyền Thị Hồng Hải TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN 2 Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Các số liệu, tài liệu tham khảo được trích dẫn nguồn theo đúng hướng dẫn của Học viên Hành chính Quốc gia về cách thức trình bày luận văn. Tác giả Lê Thị Thúy An LỜI CẢM ƠN 3 Để có thể hoàn thành được luận văn này, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, các giảng viên đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành quá trình học tập tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, người hướng dẫn khoa học đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn đến UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Nội vụ, các sở, ngành, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang đã tạo điều kiện và hỗ trợ cung cấp các số liệu và các thông tin để tôi hoàn thành luận văn này. Do năng lực nghiên cứu còn hạn chế cũng như thời gian tìm hiểu ngắn, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tác giả mong muốn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.