Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Luận văn góp phần sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đề ra phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công chức cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ------------/------------ ----/---- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ HÀ MY ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: NGỌC ĐÀO HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam” là sản phẩm do chính tác giả tự nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực tế, thu thập tài liệu, xây dựng nội dung của đề tài nghiên cứu. Luận văn là kết quả nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc của bản thân tác giả dưới sự hướng dẫn của Ngọc Đào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017 Tác giả Luận văn Lê Thị Hà My LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Học viện, các Thầy, Cô tại Học viện Hành chính đã trang bị những kiến thức cần thiết để tác giả có thể hoàn thành luận văn của mình. Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình, sâu sắc và trách nhiệm của Ngọc Đào trong suốt quá trình tổ chức nghiên cứu đề tài và viết luận văn. Đồng thời xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cán bộ, công chức cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã giúp tôi hoàn thành luận văn này. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả mong nhận được sự chỉ dẫn của các thầy, cô giáo và sự góp ý của các bạn để luận văn được bổ sung hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017 Tác giả Luận văn Lê Thị Hà My MỤC LỤC MỞ ĐẦU - 1 - do chọn đề tài luận văn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    67    3    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.