Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mục đích nghiên cứu luận văn nhằm làm rõ thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước về hoạt động phật giáo ở Kiên Giang; từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động phật giáo ở Kiên Giang. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ /. ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƢU VĂN QUANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ /. ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƢU VĂN QUANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản lý công Mã số : 60 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Phó GSTS Vũ Trọng Hách TP. HỒ CHÍ MINH - 2017 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Học viên hành chính quốc gia, lãnh đạo khoa Sau Đại học và các giảng viên đã truyền đạt, trang bị cho tôi những kiến thức chuyên ngành quản lý công trong suốt thời gian học tập, đây là những kiến thức quý báo giúp tôi trong quá trình hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS-TS Vũ Trọng Hách và Hội đồng đánh giá luận văn đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn tôi hoàn thành luận văn này; xin chân trọng cảm ơn quý thầy, cô lãnh đạo Học viện và trƣờng Chính trị tỉnh Kiên Giang thầy, cô chủ nhiệm đã luôn tạo điều kiện, động viên tôi học tập, nghiên cứu đầy đủ các nội dung chuyên đề trên lớp. Xin cảm ơn, các anh, chị lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi có đủ tài liệu, dữ kiện để viết, hoàn thành luận văn tốt nghiệp; Ban tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; Ban Thƣờng vụ thành ủy Rạch Giá và đồng nghiệp trong cơ quan luôn tạo điều kiện, động viên, hỗ trợ trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên tôi đƣợc học tập và nghiên cứu viết luận văn thạc sĩ, do đó, chắc chắn còn những hạn chế, khuyết điểm nhất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.