Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã, luận văn phân tích thực trạng năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔ ĐOÀN THÚY ANH NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔ ĐOÀN THÚY ANH NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Trần Trí Trinh CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý Thầy, Cô giáo đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Trần Trí Trinh, người hướng dẫn khoa học đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo và các anh chị Phòng Nội vụ Thành phố Bến Tre, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre đã cung cấp thông tin, số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và hoàn thành đề tài luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và công chức các xã trên địa bàn thành phố Bến Tre đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thông tin, số liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu thực tiễn tại địa phương. Học viên Ngô Đoàn Thúy Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Học viên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
93    197    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.