Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về xây dựng NTM tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận, tiến hành thực hiện đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLNN về XD NTM tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về xây dựng NTM tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH THỊ THANH HÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN TAM DƯ NG T NH V NH H C LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . HẠM KIM GIAO HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa sử dụng để bảo vệ luận văn của một học vị nào. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Tác giả Đinh Thị Thanh Hà LỜI CẢM N Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ của nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân đã giúp tôi thực hiện hoàn thành đề tài này. Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo Phạm Kim Giao – thầy đã luôn quan tâm và dành nhiều thời gian hướng dẫn tôi thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ, công chức phòng Nông nghiệp và PTNT, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Đảng ủy, UBND các xã và nhân dân trên địa bàn huyện Tam Dương đã tạo điều kiện thuận lợi và nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Điều phối Chương trình XD NTM tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn quan tâm, chia sẻ, động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài này. Trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.