Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực thực thi công vụ của cán bộ kiểm tra PCCC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về năng lực thực thi công vụ của cán bộ kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; Thực trạng năng lực thực thi công vụ của cán bộ kiểm tra phòng cháy, chữa cháy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ kiểm tra phòng cháy, chữa cháy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Tp. Hồ Chí Minh. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực thực thi công vụ của cán bộ kiểm tra PCCC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGÔ TRÍ DŨNG NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. MAI ĐÌNH LÂM Phản biện 1: Đăng Kiên – Học viện Hành chính QG Phản biện 2: Hải Hồ - Học viện Cán bộ Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A. - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số 10 - Đường 3/2 - Quận 10 – Chí Minh Thời gian: vào hồi 8h00’ giờ, ngày 11 tháng 4 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Ngày 4/10/2006, Sở Cảnh sát PC&CC Chí Minh chính thức được ra mắt và đi vào hoạt động thí điểm. Trong quá trình thực hiện, cơ cấu tổ chức, việc sắp xếp ổn định bộ máy cũng luôn đòi hỏi phải nghiên cứu, từng bước hoàn thiện. Trong đó, một mảng công tác trọng tâm của Cảnh sát PC&CC Chí Minh là kiểm tra, hướng dẫn an toàn PC&CC luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc nghiên cứu về thực trạng năng lực thực thi công vụ của cán bộ kiểm tra PCCC hiện nay để có cái nhìn toàn diện, đánh giá được những mặt mạnh, yếu của đội ngũ này theo như những đòi hỏi thực tế đặt ra từ xã hội. Để từ đó, chúng ta có thể xây dựng một tiêu chuẩn chung về trình độ, năng lực cần thiết của một cán bộ kiểm tra PCCC. Đồng thời, có thể đưa ra

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
177    1    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.