Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị ở huyện này trong thời gian đến 2020. Ngoài ra, luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho các địa phương cũng như cho học viên chuyên ngành Quản lý công và những người quan tâm đến vấn đề quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỒNG LOAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TẠI HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Thúy Quỳnh Phản biện 1: TS. Phan Ánh Hè Phản biện 2: Xuân Bảo Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính quốc gia cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Số 10 Đường 3/2 – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: vào hồi 15 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2017 24 1 hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, kiến nghị biện pháp PHẦN MỞ ĐẦU hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại huyện Củ Chi. 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn (3). Chính quyền huyện Củ Chi đã thực hiện chức năng quản Trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh cũng như huyện Củ lý nhà nước một cách có nhiều cố gắng, bước đầu thu được một số Chi, các cấp chính quyền đều đã thực hiện lập các dự án quy hoạch kết quả, từ đó tác động tốt hơn đến phát triển KT-XH của địa đô thị và triển khai đầu tư xây dựng. Nhờ đó, hệ thống đô thị trên địa phương. Tuy nhiên việc QLNN về quy hoạch đô thị ở Củ Chi cũng bàn huyện Củ Chi từng bước hình thành và phát triển. Tuy nhiên, do đang bộc lộ nhiều bất cập và yếu kém cần khắc phục sớm và nhanh. nhiều nguyên nhân mà các dự án quy hoạch chưa được triển khai (4). Kiến nghị 07 giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà thực hiện một cách hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân thì có nước về quy hoạch đô thị ở huyện Củ Chi trong thời gian đến 2020 nhiều, nhưng trước hết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    44    1    03-12-2023
1    54    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.