Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý của quản nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập, nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN MAI KHÁNH LINH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN MAI KHÁNH LINH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HÀ QU NG TH NH TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi đã nhận được quan tâm và giúp đỡ tận tình của TS. Hà Quang Thanh, người hướng dẫn khoa học trong thời gian làm luận văn của mình. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu này. Xin chân thành cảm ơn đến c c qu thầy cô đã giảng dạy trong suốt quá trình tôi học cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Thành phố Hồ Ch inh Cảm ơn đến c c thầy cô hoa Sau đại học, Ph ng ào tạo Sau đại học cơ sở Thành phố Hồ Ch inh đã h trợ, giúp đỡ tôi hoàn thành uận văn Và tôi xin cảm ơn đến sự trợ giúp, động viên to lớn về mặt tinh thần của gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Với năng ực nghiên cứu khoa học vẫn c n hạn chế, đề tài luận văn do tôi thực hiện chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất đ nh Với tinh thần cầu th đ rút ra những bài học inh nghiệm sau này, tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi, đóng góp của quý thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp đ đề tài luận văn của tôi có th tiếp t c hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn / Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Mai Khánh Linh LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan uận văn này à công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.