Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Lý luận về đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ; Thực trạng đánh giá công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; Phương hướng và giải pháp triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC THEO KẾT QUẢ THỰC THI CÔNG VỤ TẠI QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học : Đặng Khắc Ánh Phản biện 1: TS. Mai Đình Lâm, Học viện Hành chính Quốc gia Phản biện 2: Nguyễn Văn Cường, Văn phòng Chính phủ Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 207, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10 - Đường 3/2 - Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 07 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ (KQTTCV) là một nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý nhân sự hành chính nhà nước (HCNN); trên cơ sở đánh giá các tiêu chí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, giúp đo lường và đưa ra những thông tin phản hồi về quá trình thực thi công vụ (TTCV), có ý nghĩa quan trọng trong sử dụng và phát triển đội ngũ công chức. Hệ thống pháp luật, các văn bản quy định ở nước ta cơ bản đã từng bước hình thành khuôn khổ pháp lý cho việc đánh giá công chức theo KQTTCV như: Luật Cán bộ, Công chức năm 2008, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định 56). Từ đó, Quận 3 xây dựng và triển khai cụ thể các cơ sở pháp lý, là căn cứ chung cho hoạt động đánh giá công chức trên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.