Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Xuất phát từ mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ của luận văn là: Làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn để hình thành khung lý thuyết quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn cấp huyện. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Trong phát triển kinh tế xã hội nói chung, chiến lược phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng, đô thị không chỉ là hạ tầng cơ bản của nền kinh tế mà nó còn là tâm điểm tăng trưởng kinh tế, là bộ mặt quốc gia và hạt nhân động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do vậy, quản lý phát triển bền vững đô thị có ý nghĩa rất lớn đối với nền kinh tế và quốc gia nói chung, vì nó góp phần phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Để một đô thị phát triển theo đúng định hướng, đúng quy hoạch thì vấn đề quản lý tốt trật tự xây dựng đô thị luôn là vấn đề nóng và thật sự cấp bách. Trong quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị là một yêu cầu tất yếu vừa là nội dung trọng tâm của quản lý nhà nước về đô thị. Nếu các nguyên tắc, quy trình, quản lý trật tự xây dựng đô thị có tính khoa học, sát thực tế và được tuân thủ một cách nghiêm minh thì công tác quản lý đô thị sẽ có nhiều thuận lợi, dễ dàng hơn, còn ngược lại thì công tác quản lý đô thị sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thể thất bại. Đến nay cả nước đã có khoảng 788 đô thị, trong đó được phân thành 6 loại gồm loại đặc biệt, loại I, II, III, IV và V theo các tiêu chí cơ bản, trong đó bao gồm 02 đô thị đặc biệt, 09 đô thị loại I, 12 đô thị loại II, 39 đô thị loại III, còn lại là loại IV, V. Việc xây dựng các công trình ở các đô thị đòi hỏi phải đúng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và đúng với quy chế, tiêu chuẩn cho phép đối với từng khu vực. Tuy nhiên, trên thực tế việc vi phạm trật tự xây dựng đô thị là khá phổ biến và ngày càng phức tạp. Không phải công trình xây dựng nào được hình thành cũng đảm bảo đúng trật tự xây dựng đô thị, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu,. Dường như đây chính là mặt trái của đô thị hoá với tốc độ quá nhanh, trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.