Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên giang

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, luận văn đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Kiên Lương ngày càng hoàn thiện hơn. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KIÊN LƢƠNG, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG \ Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KIÊN LƢƠNG, TỈNH KIÊN GIANG Luận văn Thạc sĩ Quản Lý Công Mã số : 60 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phạm Quang Huy Thành phố Hồ Chí Minh- năm 2017 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo đã tham gia quản lý, giảng dạy và tư vấn cho tôi trong suốt quá trình học tập tại Học Viện Hành chính Quốc gia. Đặc biệt xin cảm ơn Tiến sĩ Phạm Quang Huy người hướng dẩn khoa học đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn này. Để hoàn thành luận văn này tôi xin chân thành cảm ơn thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân, các Ban của HĐND và các Phòng, ban của huyện Kiên Lương đã nhiệt tình cung cấp thông tin, số liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Do thời gian và điều kiện nghiên cứu của học viên có hạn, chắc không tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Kính mong các Thầy, Cô, Bạn bè, đồng nghiệp, các nhà quản lý thông cảm. Tác giả mong nhận được sự góp ý chân thành để tác giả tiếp tục hoàn thiện nội dung trên ở những công trình tiếp theo. Cuối cùng xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân cùng bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, khích lệ, giúp tôi trong quá trình học tập và công tác. Trân trọng cảm ơn! Thành phố Hồ chí Minh, tháng 7 năm 2017 Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Bích Phƣợng LỜI CAM .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.