Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận văn "Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ THÙY LINH BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ THÙY LINH BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . LÊ VĂN ĐÍNH THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với Đề tài: “Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ ràng./. Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12năm 2017 Học viên Hoàng Thị Thùy Linh LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới tất cả Quý Thầy cô đã giảng dạy chương trình cao học Quản lý công khóa Học viện Hành chính Quốc gia, những người đã truyền đạt cho em những kiến thức hữu ích về lĩnh Quản lý công, làm cơ sở cho em thực hiện tốt luận văn này. Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn tới PGS. TS Lê Văn Đính - người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn khoa học và giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn tất cả đồng nghiệp, bạn bè đã giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này. Do thời gian có hạn và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn thạc sỹ chắc chắn không tránh khỏi những sơ xuất, thiếu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.