Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức cấp xã thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan, nghiên cứu thực trạng năng lực đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam những năm qua, để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ công chức cấp xã của huyện Đại Lộc đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức cấp xã thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỮU VĨNH NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỮU VĨNH NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . NGUYỄN QUỐC SỬU THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, với sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia. Tư liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Luận văn không sao chép của bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Học viên Nguyễn Hữu Vĩnh LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, các Nhà Khoa học, các Thầy giáo, Cô giáo Học viện Hành chính Quốc gia và Cơ sở Đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia tại miền Trung đã cung cấp cho tôi những tri thức quý báu trong quá trình học tập, nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận văn này. Chân thành cảm ơn Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Nội vụ, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; các đồng nghiệp, bạn bè và người thân đã hết lòng giúp đỡ, động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi có được kết quả ngày hôm nay. Mặc dù rất tâm huyết với đề tài và đã có rất nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót; kính mong quý Thầy Cô giáo tiếp tục .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
225    106    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.