Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức cấp xã huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Luận văn đã làm rõ được một số vấn đề lý luận như khái niệm, tiêu chí và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực công chức cấp xã, từ đó góp phần làm phong phú thêm cho khoa học quản lý công nói chung và quản lý nguồn nhân lực nói riêng. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức cấp xã huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠ VĂN DŨNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Hồng Hải Phản biện 1:TS. Trần Trí Trinh Phản biện 2:TS. Tần Xuân Bảo Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp P210, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 10- Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 ngày 26 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém’’. Thực hiện lời dạy của Người và trước yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp đổi mới, cải cách hành chính đất nước hiện nay đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) đáp ứng được về năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với nhiệm vụ đảm nhiệm, ngày càng phải đạt tiêu chuẩn theo chức danh, chương trình. Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay có bốn cấp là: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn. Cấp xã (xã, phường, thị trấn) là cấp cuối cùng trong hệ thống quản lý nhà nước, là nơi trực tiếp tổ chức và lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị cụ thể ở mỗi cơ sở; là nơi hiện thực hóa nghị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    62    1    28-09-2022
16    9    1    28-09-2022
1    43    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.