Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

Để đạt được mục đích nghiên cứu nói trên, đề tài xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cần phải thực hiện là: Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề chung về quản lý nhà nước đối với khai thác tài nguyên khoáng sản. Làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2002-2016, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ : 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . Bùi Quang Tuấn Phản biện 1: . Trang Thị Tuyết Phản biện 2: . Nguyễn Quang Hồng Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp D, nhà A Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Thời gian: vào hồi 8 giờ 30 ngày 02 tháng 8 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia. 24 1 KẾT LUẬN MỞ ĐẦU Thực trạng ngành công nghiệp khai thác khoáng sản trong 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài những năm qua đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, tồn tại. Gây ra Công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng những tác động bất lợi cho nền kinh tế, môi trường sinh thái và sản đã đạt được một số kết quả đáng kể trong thời gian qua. ổn định xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn khá nhiều tồn tại hạn chế, Nếu không có chiến lược và chính sách rõ ràng, trong bất cập trong công tác này. Hệ thống văn bản quy phạm pháp khoảng thời gian tương lai gần thế hệ con cháu chúng ta sẽ phải luật về khoáng sản cơ bản đã khá đầy đủ nhưng còn nhiều khó nhập khẩu trở lại các quặng thô, hoặc sản phẩm đã qua chế biến khăn, vướng mắc khi thực hiện; hệ thống các cơ quan quản lý của các loại khoáng sản mà chúng ta đã xuất đi với giá cao nhà nước về khoáng sản từ Trung ương đến địa phương chưa hơn Để đảm bảo tính ổn định và bền vững cho sự nghiệp hoàn thiện, hoạt động hiệu quả chưa cao, lực lượng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    78    5    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.