Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Luận văn thực hiện một số nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và pháp lý về kiểm soát TTHC; làm rõ nội dung kiểm soát TTHC và thẩm quyền kiểm soát TTHC; nêu ra các yếu tố tác động đến hoạt động kiểm soát TTHC; phân tích thực trạng kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nhận xét ưu điểm, hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của những hạn chế đó. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN BÍCH THẢO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý Công Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG THỊ NGÂN Phản biện 1: . Phản biện 2: . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Địa điểm: Phòng , Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Số: 201 – Phan Bội Châu – TP Huế Thời gian: vào hồi giờ tháng năm MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Kiểm soát TTHC là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cải cách TTHC một cách có hiệu quả nhất thông qua việc rà soát các TTHC còn rườm rà, phức tạp, đang gây khó khăn trong áp dụng thực tế. Đó là một quy trình chặt chẽ, gồm nhiều tác vụ mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao, từ khâu soạn thảo các văn bản QPPL quy định TTHC, đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định TTHC cho đến việc công bố, công khai TTHC và tiếp nhận, xử lý các PAKN của tổ chức, công dân về quy định TTHC để kịp thời có những điều chỉnh nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của TTHC. Tại thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, với mong muốn tìm hiểu về kiểm soát TTHC tại thành phố Đồng Hới để làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác này cũng đồng thời hy vọng được các nhà quản lý tham khảo, hoàn thiện việc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    6    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.