Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu một cách cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn GDPL trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận, đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác này tại địa phương. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN TIẾN DŨNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Phan Văn Hùng TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tôi, các số liệu, kết quả, nội dung nêu trong Luận văn là trung thực và không trùng lắp với các công trình nghiên cứu có liên quan đã được công bố./. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017 Học viên Trần Tiến Dũng LỜI CẢM ƠN! Qua thời gian nghiên cứu Đề tài về “Giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang”, được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Lãnh đạo Huyện ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải; Tập thể Phòng Tư pháp huyện Kiên Hải cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô trong khoa sau đại học Học viện hành chính Quốc gia. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phan Văn Hùng, công tác tại Bộ Nội vụ, thầy là người trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để tôi hoàn thành Đề tài. Một lần nữa, Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia; quý thầy cô trong khoa sau đại học; Lãnh đạo Huyện ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải; Phòng Tư pháp huyện Kiên Hải; các tác giả có tên trong danh mục tài liệu tham khảo được sử dụng viết Luận văn. Trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài khoa học, bản thân không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Kính mong quý thầy, cô cho ý kiến đóng góp những hạn chế, thiếu sót để bản thân tiếp thu và rút kinh nghiệm, nhằm phát huy giá trị thực tiễn của đề tài vào công tác giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. Tôi xin chân thành cảm ơn! TP. Hồ Chí Minh, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    10    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.