Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về đánh giá công chức cấp xã, qua phân tích thực trạng đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN TRUNG LẬP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN TRUNG LẬP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Hoàng Mai TP. HỒ CHÍ MINH - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu này là của riêng cá nhân tôi. Các số liệu, kết quả được sử dụng minh họa trong luận văn này là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, chính xác, trung thực và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. TÁC GIẢ Trần Trung Lập LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu Luận văn, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về thời gian, thông tin, tư liệu, song được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo Học viện Hành chính Quốc gia cũng như các đồng chí trong các sở ban ngành của UBND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện An Minh, tác giả đã hoàn thành luận văn: " Đánh giá công chức cấp xã ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang " theo đúng thời gian và yêu cầu của Học viện. Với tình cảm trân trọng nhất, học viên xin cảm ơn tới: - Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, các thầy cô giáo khoa Sau Đại học và các phòng Khoa của Học viện. - Đặc biệt tác giả xin cảm ơn đến cô giáo Tiến sĩ: Hoàng Mai đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn. - Các đồng nghiệp công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Phòng Nội vụ huyện, Chi cục Thống kê huyện đã nhiệt tình cung cấp số liệu giúp tôi hoàn thành luận văn. Trong quá trình viết luận văn, bản thân đã cố gắng tìm hiểu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm để tổng hợp, phân tích, đánh giá. Tuy nhiên, do sự hiểu biết còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.