Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng công chức tại Bộ Nội vụ

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan, đánh giá thực trạng về tuyển dụng công chức tại Bộ Nội vụ từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức tại Bộ Nội vụ trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng công chức tại Bộ Nội vụ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRIỆU THỊ THANH HUYỀN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Hà Nội, 2017 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRIỆU THỊ THANH HUYỀN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Trần Nghị Hà Nội, 2017 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Tuyển dụng công chức tại Bộ Nội vụ” là công trình nghiên cứu của tôi. Các nội dung nghiên cứu, số liệu và kết quả được trình bày trong luận văn là trung thực và khách quan. Hà Nội, ngày tháng . năm 2017 Tác giả luận văn Triệu Thị Thanh Huyền 3 LỜI CẢM ƠN Luận văn “Tuyển dụng công chức tại Bộ Nội vụ” hoàn thành là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc và tâm huyết của người thực hiện, là công trình ghi nhận nỗ lực của tác giả, sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp và các chuyên gia nghiên cứu về tuyển dụng công chức. Qua đây, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; Các thầy cô giáo giảng dạy chuyên ngành Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia và TS. Trần Nghị, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và hoàn thành luận văn. Do trình độ hiểu biết và thời gian nghiên cứu có hạn, chắc chắn luận văn khó tránh khỏi những hạn chế và khiếm khuyết. Tác giả mong nhận được sự chỉ dẫn và đóng góp ý của Quý thầy cô và đồng nghiệp để luận văn thêm hoàn thiện. Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên Triệu Thị Thanh Huyền 4 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Viết tắt Viết đầy đủ 1. BNV Bộ Nội vụ 2. CP Chính phủ 3. CTGQ Chính trị quốc gia 4. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.