Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phòng chuyên môn tại Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng công chức các phòng chuyên môn tại UBND quận Tân Phú, luận văn sẽ đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức các phòng chuyên môn của quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng công chức toàn Quận. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phòng chuyên môn tại Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . ./ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRỊNH HÀ KIM YẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03. NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẮNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRỊNH HÀ KIM YẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TẠ THỊ THANH TÂM TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và Khoa Sau Đại học đã tạo điều kiện cho tôi được thực hiện luận văn này. - Quý thầy cô đã truyền đạt kiến thức và hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học cho tôi trong suốt quá trình học tập. - Phòng Nội vụ và 11 phòng chuyên môn tại Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi khảo sát và tìm hiểu các hoạt động liên quan để phục vụ cho việc thực hiện luận văn này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô TS. Tạ Thị Thanh Tâm, người đã tận tâm hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện để hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã động viên, hỗ trợ cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Trịnh Hà Kim Yến LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Chất lượng công chức các phòng chuyên môn tại Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh” là công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.