Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre

Luận văn góp phần hệ thống hóa lý luận về tuyển dụng nhân lực trong khu vực công, đồng thời làm rõ về mặt pháp lý đối với công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . / . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ XUÂN MAI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẤP TỈNH Ở TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Hải Phản biện 1: TS Trần Trí Trinh Phản biện 2: TS Hoàng Thị Ngọc Loan Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số 10 - Đường 3/2 - Quận 10 – TP Hồ Chí Minh Thời gian: Vào hồi 07 giờ 30, ngày 06 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn: Nguồn lực con người là nguồn lực quý giá và quan trọng nhất đối với mọi tổ chức, vì suy cho cùng tất cả các hoạt động của tổ chức đều do con người thực hiện. Toàn bộ năng lực và kinh nghiệm của tổ chức được tạo thành từ năng lực và kinh nghiệm của mỗi cá nhân, nếu cá nhân hoạt động hiệu quả sẽ góp phần cho tổ chức hoạt động hiệu quả và ngược lại. Do đó, để một tổ chức có thể tồn tại và phát triển, đồng thời để tối đa hóa hiệu quả hoạt động của tổ chức thì đòi hỏi tổ chức phải hết sức quan tâm, đặt lên hàng đầu công tác tuyển dụng nhân sự vì đây là khâu đầu tiên, then chốt có ý nghĩa rất quan trọng, có ảnh hưởng đối với toàn bộ hoạt động của tổ chức. Cùng với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các chức năng, hoạt động của nền hành chính, nhất là chức năng phục vụ, cung ứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.