Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức lao động khoa học cho công chức thuộc các phòng Nội vụ huyện, thành phố của tỉnh Bắc Ninh

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, đề tài sẽ tập trung vào nghiên cứu những nội dung sau: Trình bày khái quát cơ sở lý luận của việc TCLĐKH cho công chức thuộc các phòng Nội vụ; Đánh giá thực trạng công tác TCLĐKH cho công chức thuộc các phòng Nội vụ; Đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác TCLĐKH cho công chức thuộc các phòng Nội vụ. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức lao động khoa học cho công chức thuộc các phòng Nội vụ huyện, thành phố của tỉnh Bắc Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC CHO CÔNG CHỨC THUỘC CÁC PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ./ ./. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC CHO CÔNG CHỨC THUỘC CÁC PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN NGHỊ THANH HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Xin cam đoan luận văn thạc sỹ Quản lý công này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chính xác. Tất cả sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc. Tác giả Nguyễn Xuân Trường i LỜI CẢM ƠN Luận văn này được thực hiện và hoàn thành tại Học viện Hành chính Quốc gia. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới TS. Nguyễn Nghị Thanh là người định hướng và hướng dẫn khoa học, đã giúp đỡ tôi trưởng thành trong công tác nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường, tôi đã nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của tập thể các Thầy, Cô giáo công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia, khoa Sau đại học - Học viện Hành chính Quốc gia. Tôi xin ghi nhận và biết ơn sự đóng góp quý báu của các Thầy, Cô. Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo các phòng Nội vụ: huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành, huyện Tiên Du, huyện Yên Phong và thành phố Bắc Ninh đã nhiệt tình hợp tác và giúp đỡ tôi thực hiện luận văn. Trong thời gian học tập và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    46    1    03-10-2022
172    12    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.