Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng tại tỉnh Quảng Bình

Mục đích của luận văn nghiên cứu "Quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng tại tỉnh Quảng Bình" nhằm tìm ra giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng tại tỉnh Quảng Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THUỲ VÂN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THUỲ VÂN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . Thái Thanh Hà THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thuỳ Vân ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Lãnh đạo Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, Khoa Sau đại học thuộc Học viện Hành chính Quốc gia và các thầy giáo, cô giáo, các bạn học đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với PGS. TS. Thái Thanh Hà đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo và các cán bộ Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích tôi hoàn thành luận văn. TÁC GIẢ LUẬN VĂN iii MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    263    4    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.