Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã – Từ thực tiển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực ở cấp xã từ thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực nói chung và ở cấp xã thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nói riêng. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã – Từ thực tiển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƢƠNG XUÂN HÙNG HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CHỨNG THỰC Ở CẤP XÃ – TỪ THỰC TIỄNTHÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN VĂN HẬU ĐẮK LẮK – NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cản ơn Ban Giám đốc Học viện, các khoa, ban, Khoa Sau đại học, các Thầy, Cô giáo Học viện hành chính, Học viện hành chính Phân viện Tây Nguyên đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong thời gian qua và tạo điều kiện để em hoàn thành chương trình cao học. Đặc biệt em xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới . Nguyễn Văn Hậu đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn cao học này. Em xin chân thành cảm ơn cơ quan, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên em trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn này. Do thời gian nghiên cứu có hạn và khả năng của bản thân, bản luận văn cao học của em chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các Thầy, Cô và các bạn. Học viên thực hiện luận văn Lƣơng Xuân Hùng DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 1. UBND Ủy ban nhân dân 2. HĐND Hội đồng nhân dân 3. CCHC Cải cách hành chính Ủy ban mặt trận tổ quốc 5. CCHCNN Cải cách hành chính nhà nước 6. TANDTC Tòa án nhân dân tối cao 7. VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao DANH MỤC CÁC BẢNG Các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Buôn Ma Thuột Thực trạng công tác chứng thực tại thành phố Buôn Ma Thuột Số liệu trả kết quả các loại giấy tờ và dịch vụ tại bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột Đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trên địa bàn thành phố Buôn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    26    1    25-09-2022
94    19    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.