Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học quân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường ĐHQS; Thực trạng tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường ĐHQS trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quan điểm, giải pháp bảo đảm chất lượng tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên ở các trường ĐHQS trên địa bàn Thành phố Hà Nội. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học quân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐÀO THỊ THƯ TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Diệu Oanh Phản biện 1: PGS, TS. Nguyễn Quốc Sửu Phản biện 2: TS. Nguyễn Đức Cường Luận văn sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp D, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 77 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi 14 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam hiện nay đang trong quá trình đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta khẳng định: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước quản lý, điều hành xã hội trên cơ sở hiến pháp và pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mọi công dân và tất cả các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức đều phải tuân theo hiến pháp và pháp luật”. Muốn xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống pháp luật phù hợp, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta cần phải tăng cường công tác giáo dục pháp luật, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật của nhà nước, trở thành cầu nối giữa dân với Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    71    2    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.