Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp huyện - từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Mục tiêu của luận văn "Thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp huyện - từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội" là từ thực trạng và nguyên nhân tồn tại của việc thực hiện Thể chế ĐTBD công chức huyện Phú Xuyên đưa ra những giải pháp hoàn thiện thể chế ĐTBD công chức cấp huyện nói chung và của huyện Phú Xuyên nói riêng | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp huyện - từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ------------/------------ ----/---- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ THU THỂ CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. LÊ THỊ HƢƠNG HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Hoàng Thị Thu, tác giả luận văn này, bản luận văn này do tôi nghiên cứu, thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô giáo PGS. TS. Lê Thị Hƣơng. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của tôi. Các số liệu, tư liệu được nêu và trích dẫn trong luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng và trung thực không trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã được công bố. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hoàng Thị Thu LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy, cô giáo của trường Học viện Hành chính Quốc gia đã giảng dạy và truyền đạt cho tôi hệ thống tri thức quý báu về Quản lý công, và những đóng góp của thầy, cô trong quá trình thực hiện và nghiên cứu và viết luận văn. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới . Lê Thị Hương đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Sau Đại học, Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ huyện, cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã nhiệt tình ủng hộ, khuyến khích, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng, nhưng trong luận văn cũng khó tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Kính mong nhận được

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.