Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về xây dựng NTM tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Để đạt được mục đích, luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau: Trình bày những vấn đề lý luận chung về xây dựng NTM; Đánh giá thực trạng tình hình XD NTM tại huyện Tam Dương; Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nh m nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về XD NTM ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về xây dựng NTM tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.