Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, từ đó tác giả luận văn đề xuất định hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng của công tác này trên địa bàn huyện trong những năm tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THANH HÀ BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Thừa Thiên Huế - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THANH HÀ BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . BÙI HUY KHIÊN Thừa Thiên Huế - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Học viên Nguyễn Thị Thanh Hà LỜI CẢM ƠN Để thực hiện và hoàn thành đề tài luận văn này bản thân tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên từ nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân: Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn . Bùi Huy Khiên đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Đồng thời xin cảm ơn lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thống kê huyện Nghĩa Hành đã giúp đỡ tôi những tư liệu quý báu liên quan đến luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo các khoa chuyên ngành, khoa sau đại học - Học viện Hành chính Quốc gia, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung đã tận tình dạy dỗ, hướng dẫn, động viên và tạo điều kiện mọi mặt để tôi được tham gia học tập chương trình cao học Quản lý công. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng vì lý do khách quan, chủ quan .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.