Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Luận văn phân tích rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về ĐTBD cán bộ, công chức; Đánh giá đúng thực trạng công tác bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành trong 5 năm qua (từ năm 2012 đến năm 2016), trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trên địa bàn huyện trong những năm tới. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THANH HÀ BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Thừa Thiên Huế - 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . BÙI HUY KHIÊN Phản biện 1: :. Phản biện 2:: : Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ., Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 203- Đường Phan Bội Châu - Tp Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi giờ. ngày .tháng năm 2017 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Mở cửa hội nhập và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Để tiếp tục sự nghiệp đổi mới, nước ta cần phải phát huy tối đa các nguồn lực như tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực Trong đó, cùng với các yếu tố vốn và khoa học - công nghệ thì nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. CBCC là nhân tố con người trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Nhân tố con người đã và luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều chủ trương, chính sách về vấn đề CBCC đã được ban hành như: Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    395    1    29-11-2023
21    68    1    29-11-2023
68    510    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.