Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luận văn hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã; đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức cấp xã, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAI TẤN TIẾN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAI TẤN TIẾN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MINH SẢN THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân mình. Các số liệu và thông tin được sử dụng trong Luận văn này có xuất xứ rõ ràng và kết quả nghiên cứu là do quá trình lao động đầy trách nhiệm và trung thực của bản thân tôi./. Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2017 Học viên Mai Tấn Tiến LỜI CẢM ƠN Khoảng thời gian được học tập, làm việc cùng quý thầy cô Học viện Hành chính Quốc gia qua lớp Cao học Quản lý công tổ chức tại khu vực miền Trung – tỉnh Thừa Thiên Huế thật sự là những ngày tháng đầy ý nghĩa. Với tấm lòng chân thành, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức quý giá. Xin chân thành cảm ơn Thầy TS. Nguyễn Minh Sản đã tận tình, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn; chân thành cảm ơn cán bộ, viên chức Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung – tỉnh Thừa Thiên Huế đã giúp đỡ để tôi hoàn thành khóa học của mình. Cảm ơn lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc hoàn thành Luận văn này. Kính mong nhận được sự góp ý của Quý thầy cô giáo, đồng nghiệp và quý bạn đọc để Luận văn được hoàn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.