Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương sau: Một số vấn đề lý luận về bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức; Đánh giá thực trạng nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức nói chung và công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ --------/-------- ------/------ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ OANH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG 1 ĐẮK LẮK - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: . LƯU KIẾM THANH Phản biện 1: . Nguyễn Hữu Hải Trường Học viện Hành chính Quốc gia Phản biện 2: TS. Đỗ Thị Nga Trường Đại học Tây Nguyên Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia (Phân viện khu vực Tây Nguyên) Địa điểm: . - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Phân viện Khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia - Số 51 Phạm Văn Đồng - TP Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk Thời gian: vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Đội ngũ công chức giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền HCNN nói riêng và xã hội nói chung. Yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới cũng như quá trình hội nhập quốc tế đều đòi hỏi nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong lĩnh vực khá rộng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, luận văn này tập trung vào chủ đề “Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk”, với các lý do sau đây: Lý do thứ nhất xuất phát từ quá trình hội nhập quốc tế. Việt Nam đang bước vào nền kinh tế thị trường định hướng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    11    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.