Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận của thực thi chính sách đối với người có công; Thực trạng thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Giải pháp hoàn thiện thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng iBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THANH PHÚC THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS Lƣu Kiếm Thanh Phản biện 1: . TRƢƠNG QUỐC CHÍNH Phản biện 2: TS. DƢƠNG HƢƠNG SƠN Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 203, Nhà B - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 201 Phan Bội Châu, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi 08 giờ 15 tháng 12 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Chiến tranh đã đi qua nhưng những gì nó để lại chính là những đau thương, mất mát. Trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ với sự chiến đấu ngoan cường không chịu khuất phục của nhân dân để giờ đây chúng ta được sống trong hòa bình, no ấm. Mỗi giây phút chúng ta được sống trong hòa bình, hạnh phúc chính là nhờ vào công lao của các chiến sĩ, của đồng bào đã chiến đấu anh dũng và biết bao chiến sĩ người đã hy sinh để giành độc lập cho dân tộc, họ đã đánh đổi cả xương máu và nước mắt vì nền độc lập của dân tộc. Chính vì vậy, việc chăm lo cho người có công là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm. Hệ thống pháp luật trong thực thi chính sách đối với người có công tương đối đầy đủ, ngày càng được bổ sung và hoàn thiện đã đáp ứng phần nào những nhiệm vụ trong thực thi chính sách,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.