Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VŨ LỘC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60340403 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TRƯƠNG QUỐC CHÍNH ĐẮK LẮK - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Những số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào khác. Các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc tài liệu một cách rõ ràng./. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Vũ Lộc LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS Trương Quốc Chính, thầy hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo, động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Học viện Hành chính, Phân viện Tây Nguyên, Khoa Sau đại học, các khoa, bộ môn cùng quý thầy, cô giáo đã giảng dạy cũng như giúp đỡ tận tình về mọi mặt để tôi hoàn thành tốt khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công này. Xin cảm ơn cơ quan, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khóa học./. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Vũ Lộc MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục MỞ DẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài . . . . . 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn . .2 3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn . .5 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn .6 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn .6 6. Đóng góp của luận văn . .6 7. Kết cấu của luận văn . 7 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.