Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở tinh thần Nghị quyết hội nghị TW lần thứ 8, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo, đề tài tập trung phân tích thực trạng và đánh giá công tác quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên trong các trường công lập ở tỉnh Bắc Ninh. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THÀNH BẮC QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THÀNH BẮC QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CÔNG Chuyên ngành: Quản lí công Mã số: 60 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. VŨ TRỌNG HÁCH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng. Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu theo danh mục tài liệu của luận văn. Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thành Bắc LỜI CẢM ƠN Kính thưa Phó giáo sư - Tiến sĩ Đinh Thị Minh Tuyết – Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn. Kính thưa các Thầy giáo, cô giáo. Sau thời gian 2 năm học tập, rèn luyện tại Học viện Hành chính Quốc gia, được sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt của quý thầy tình, cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Để hoàn thành được luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó giáo sư - Tiến sĩ Vũ Trọng Hách đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi thực hiện nghiên cứu đề tài của mình. Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo Học viện Hành chính Quốc gia đã nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho cho tôi những kiến thức quản lý, vô cùng có ích trong những năm học vừa qua. Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban sở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.