Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề về du lịch và hoạt động quản lý nhà nước về du lịch từ thực tiễn ở tỉnh Tây Ninh, luận văn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong hoạt động quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. Từ đó, đưa ra những giải pháp mang tính khả thi cho quản lý nhà nước ở tỉnh Tây Ninh, cung cấp kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HUY HOÀNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HUY HOÀNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN TRỌNG ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là của riêng tôi, không sao chép của người khác, được thực hiện từ kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Trọng Đức. Nội dung luận văn có sự tham khảo, sử dụng thông tin số liệu theo danh mục tài liệu tham khảo đính kèm./. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Huy Hoàng LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, các thầy cô giáo của Học viện Hành chính đã giảng dạy, truyền đạt những kiến thức. Xin chân thành cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện trong quá trình thu thập tài liệu thực hiện đề tài. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Trần Trọng Đức, người đã tận tình hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Do thời gian thực hiện luận văn có hạn, năng lực bản thân còn hạn chế nên luận văn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Xin trân trọng cảm ơn. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Huy Hoàng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 3 3. Câu hỏi nghiên cứu 5 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 5 5. Đối tượng nghiên cứu 6 6. Phạm vi nghiên cứu 6 7. Đóng góp của luận văn 6 8. Phương pháp nghiên cứu 7 9. Ý nghĩa ứng dụng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    153    1    07-12-2022
157    130    1    07-12-2022
33    13    1    07-12-2022
26    10    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.